Dieren met slagtanden

Er zijn diverse dieren die slagtanden hebben en die dus populair zijn voor de ivoorjacht. Een van deze dieren is de olifant. Olifanten dragen ivoor aan hun hoofd, en veel mensen willen dit ivoor graag hebben. Zelfs de primitieve mensen wilden naast het vlees van de mammoet ook graag het ivoor hebben. Hier maakten zij onder andere beeldhouwwerkjes van. De Romeinen doodden duizenden olifanten om hun ivoor, om hier tafels en bedden van te maken.

Een ander dier dat populair is voor de jacht op ivoor is het nijlpaard. Nijlpaarden hebben een enorme bek met grote hoektanden (maximaal zeventig centimeter lang en vier kilogram zwaar). Sinds mei 2006 staat het nijlpaard aangemerkt op de IUCN Rode Lijst als kwetsbare diersoort. Doordat er veel gejaagd werd op het nijlpaard voor vlees en ivoor is het aantal nijlpaarden drastisch afgenomen.

Weer een ander dier dat populair is om de slagtanden is de walrus. Slagtanden worden bij deze dieren ongeveer vijftig centimeter lang, maar er zijn uitzonderingen tot een meter waargenomen. Het ivoor van de walrus wordt gebruikt voor het fabriceren van gebruiksvoorwerpen en gegraveerde afbeeldingen. Het ivoor is afkomstig uit de ivoren boventanden van de walrus.

In de prehistorie werd altijd gejaagd op mammoeten wegens hun slagtanden.